Zestiger jaren

1960/1961
 

Dokter Nauta wordt opgevolgd door T.de Boer (hoofd van de Christ. mulo), die in 1951 lid is geworden.

 
1961/1962
 

E. Reints volgt in 1961 E.Smit als secretaris op. E.Smit is dat 10 jaar geweest. Het eerste team wordt kampioen van TSB 2e klasse A.


1963/1964
 

De jaarlijkse snelschaakwedstrijd als besluit van het seizoen wordt ingevoerd. De eerste beker wordt gewonnen door D.K. Klooster.
Ex-wereldkampioen Euwe kwam voor de 2e keer naar Hardenberg om simultaan te spelen. J. Bolte en T.de Boer weten te winnen, E.Reints, D. Klooster, B. Oostenbrink, E. De Nooy, J. Breukelman en Geerdink houden remise.


1964/1965
 

In de toren van 3 september 1964 staat dat de club 25 leden telt.


1965/1966
 

Het eerste (SVH-1) wordt kampioen van de 2e klasse Twentsche Schaakbond en promoveert naar de eerste klasse.

 
1966/1967

W. Vasbinder volgt T. de Boer op als voorzitter.


1967/1968

Het eerste team wordt ongeslagen kampioen van de 1e klasse TSB en promoveert naar de 2e klasse KNSB.
In De Krim is er sinds 1968 een jeugdafdeling onder leiding van de vice-voorzitter ir.T.Vlot, welke na diens vertrek door schaakclub Coevorden wordt voortgezet.
J.H.de Vries (gemeente-secretaris van Gramsbergen) neemt het penningmeesterschap over van H.Reitsma.
Ir. Karel. J. Heutink wordt kampioen van de club. Hij neemt voor het eerst aan de onderlinge competitie deel.


1968/1969

Op 5 oktober 1968 wordt in de hal van het gemeentehuis te Hardenberg een snelschaaktournooi gehouden ter viering van het 30-jarig bestaan.[ Deze viering is dus 2 jaar te laat, omdat we pas sinds de jaren 90 met zekerheid weten dat de club in 1936 is opgericht]. Zeven verenigingen nemen eraan deel. Hardenberg speelt met 2 viertallen mee. Het eerste wordt tweede achter Deventer. Als besluit van de jubileumviering komt dr. Max Euwe voor de derde maal een simultaanseance geven en wel op 21 december in zaal Koeslag. Prof. Euwe wint 24 partijen, maar verliest van Klooster en Reints.
In 1969 organiseert dr. Vasbinder in Gramsbergen een toernooi voor 18 scholieren (waaronder Joan Reinders), welke 2 jaar schaakles van hem hebben gehad. Aan het slot wordt een simultaanwedstrijd gehouden met 25 deelnemers. De burgemeester van Gramsbergen, H.van Hout, reikt de prijzen uit.
Het eerste kan zich niet handhaven in de KNSB en degradeerde weer naar de TSB.