Tachtiger jaren

1980/1981
 

In het kader van de Gramsberger feestweek, traditioneel gehouden in de week waarin 30 augustus valt (dit heeft nog te maken met de verjaardag van Koningin Wilhelmina), speelt Hans Ree uit Amsterdam in 1980 een consultatiepartij tegen 5 Hardenberger spelers. Hardenberg, ir. F.H. Hooning, Jan v.d. Veen, Lambert-Jan Altena, Bart Lahaye en Bertil Huzen, weten de partij te winnen.
Christa van Dijk wint het meisjeskampioenschap bij de aspiranten. Een juniorenteam, bestaande uit Bart Lahaye, Bertil Huzen, Betty Oostenbrink, Ewout Clarenburg en Marco Roeland wordt SBO-kampioen.
Erik Tjong Tjin Tai wint snelschaakkampioenschap SBO bij de aspiranten.
Piet Veenhuysen wordt penningmeester, Johannes Bolte wordt commissaris van materiaal en Jan Menderink volgt E. Reints op als secretaris, Bert Reints is dit 19 jaar!! geweest.
Ing. Banis treedt in de loop van seizoen 1980/1981, vanwege gezondheidsredenen, uit het SBO-bestuur.


1981/1982
 

Gerbrand Segger wordt SBO snelschaakkampioen bij de pupillen (tot 13 jaar), Henk Paarhuis wordt dat bij de aspiranten. Christa van Dijk wint het meisjeskampioenschap bij de aspiranten. De VOS pupillen (Gerbrand Segger, Anton Oskam, Jeroen Bosch, Bert Jan Souman en Janko de Wolde) worden SBO kampioen.
De schaakcomputer doet zijn intrede bij Hardenberg.


1982/1983

Jan van der Veen wordt SBO kampioen. Ewout Clarenburg wint het SBO snelschaakkampioenschap bij de junioren. Roelie Altena en Bart Lahaye worden de kampioenen bij de junioren, Erik Tjong Tjin Tai bij de aspiranten.
Gerrit Horsman volgt Johannes Bolte op als materiaalman.


1983/1984

J. van Sluys (leraar) volgt Bertil Huzen op als PR-man. .
Jan van der Veen verdedigt zijn SBO titel met succes.
Christa van Dijk wordt SBO-kampioen bij de junioren
Jeroen Bosch wordt SBO-kampioen bij de aspiranten..
Een VOS-team bestaande uit Erik Tjong Tjin Tai, Gerbrand Segger, Jeroen Bosch, Anton Oskam en reserve Richard Jansonius worden SBO-kampioen bij de aspiranten.
Met ingang van 1 januari 1984 wordt de huur van de Schakel drastisch verhoogd. Er wordt omgekeken naar een nieuwe lokatie


1984/1985

Markzicht, Markt 15 wordt onze nieuwe speellokatie.
Jeroen Bosch wordt SBO-snelschaakkampioen bij de aspiranten. Tevens wordt hij nationaal kampioen aspiranten (tot 16 jaar)
Om gezondsheidsredenen moet politieman Roel Westera zijn werkzaamheden als interne competitieleider staken, Richard Hendriks volgt hem op.


1985/1986

Omdat "Marktzicht" ons geen zekerheid kan geven over het gebruik van hun zaal op vrijdagavond, wordt er opnieuw een andere speellokatie gezocht. Deze wordt gevonden in de vorm van het oud-kleuterschooltje "Prinses Marijke" aan de M.A. de Ruyterstraat. Via Dik Klooster die voorzitter was van de bijzondere kleuterscholen konden we het gebouw kopen voor 500 gulden. De grond kon worden gepacht voor 30 jaar voor 50 gulden per jaar. Vanaf 4 oktober 1985 is dit onze vaste speellokatie.
In 1985 krijgt de vereniging notarieel goedgekeurde statuten en wordt in het verenigingsregister te Zwolle
ingeschreven onder de naam "Schaakvereniging Hardenberg, S.V.H."

Op 8 februari 1986 wordt er (opnieuw) begonnen met de recreatieavond. Deze heeft een wat moeizame start.
Het begint met 4 man; H.G. v.d.Veen sr., Berend Gerritsen, Vogelzang sr. en Jaap van Doorn. Er wordt met
gaskachels gestookt. Het is een koude winter en men zit met de tafel vlak voor de kachel te spelen. Later komen er meer spelers, Harry Heinen wordt de eerste competitieleider .
Jeroen Bosch wordt jeugd- en snelschaakkampioen bij de junioren van de SBO en tevens jeugdkampioen van Nederland bij de aspiranten. Dankzij deze successen wordt hij Sportman van Hardenberg 1985. Deze titel zal hij, wegens gecontinueerde successen in 1986 en 1987 ook krijgen.
Het aspirantenteam wordt kampioen van de SBO. Het team bestaat uit: Anne Oskam, Sandor Velders, Hans Plasman en Henry Veneman.


1986/1987
 

Jeroen Bosch wordt kampioen en snelschaakkampioen bij de junioren van de SBO.
Er wordt begonnen met het verbouwen van het clubgebouw. Een belangrijke rol speelt daarbij Ing. J.W. Banis. Zijn bijdrage bestaat uit: contacten met de gemeente, het tekenen van bouwtekeningen, het maken van ontwerpen.
Het schuurtje wordt met vereende krachten van Innesi- en SVH leden opgetild en verplaatst. De westwand wordt met Guttanit-platen bekleed.
Naar aanleiding van een idee van Evert Schuttert wordt er een bekercompetitie ingesteld. De beker krijgt de naam "De Pothofcup".
De derde klasse KNSB wordt ingevoerd.


1987/1988

De verbouwing wordt voltooid; het is een aangenaam clubgebouw geworden.
Op de jaarvergadering 11 sept. 1987 is Gerrit Horsman (anno 2001 eigenaar meubelzaak) niet herkiesbaar en wordt Jan Bosch gekozen tot materiaalcommissaris. Ook J. van Sluys is niet herkiesbaar, Richard Hendriks wordt de nieuwe PR-man.
Jeroen Bosch wordt weer juniorjeugdkampioen van de SBO.
Maarten Koelemay wordt SBO-snelschaakkampioen bij de pupillen.
Jan van der Veen wordt Nederlands Kampioen correspondentieschaak.
Hardenberg degradeert naar de 3e klasse KNSB
 


 

1988/1989

In 1988 wordt, samen met aquariumvereniging "Innesi", het voormalige kleuterschooltje van de gemeente in erfpacht genomen . Dhr. Luisman neemt de "bardienst" voor zijn rekening.

Op dinsdag 19 december 1989 wordt de naam "De Pothof" gekozen voor ons clubgebouw. De naam verwijst naar de buurt waarin het zich bevindt.

 

Jeroen Bosch wordt Nederlands Jeugdkampioen bij de junioren.
VOS D (t/m 12 jaar) wordt SBO kampioen (Maarten Koelemay, Freerk Rindert v.d. Meulen, Erwin Schroër, Harrie Eshuis en (G ?) Erco Zagers).


 

1989/1990

 In 1990 wordt Bart Lahaye kampioen van de SBO, Hans Plasman wordt jeugdkampioen van de SBO.
Onder leiding van mevr. v.d. Veen (moeder van Martijn, Hendrik, Sander en Freddy) wordt opnieuw begonnen met een afdeling Damesschaak. De dames zijn enige jaren in "de Pothof" bezig geweest met leren o.l.v. van mevr.v.d.Veen. Als het groepje te klein wordt verhuizen ze naar huize v.d.Veen en daar komen ze nog steeds bij elkaar (anno 2001).
Naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende moeilijkheden bij het maken van de opstellingen van de verschillende teams, is er een plaatsings commissie (PLAC) in het leven geroepen. Deze bestaat uit de teamleiders, jeugdleider, voorzitter en competitieleider. Hun functie: het jaarlijks verzorgen van de opstellingen van de verschillende teams.
Johannes Bolte wordt weer bestuurslid; hij volgt Richard Hendriks op als PR-man
Hans Plasman wordt jeugdkampioen (t/m 20 jaar) en Freerk Rindert v.d. Meulen jeugdkampioen (t/m 12 jaar) van de SBO.