In Memoriam

 

In Memoriam

“Jaap van Doorn schaakicoon”

1924 – 2010

vdjr.jpg

 

Het jaar 1967 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Schaakvereniging Hardenberg. Dat was het jaar dat Jaap van Doorn lid werd van de schaakvereniging. Sinds die tijd is Jaap uitgegroeid tot de grote, drijvende kracht achter het schaakleven in Hardenberg.

In 1970 werd Jaap voorzitter, een taak die hij 25 jaar lang vol enthousiasme heeft vervuld. In datzelfde jaar werd er een schaakinstuif gehouden voor de schooljeugd. Dit sloeg geweldig aan en was het begin van de jeugdclub in Hardenberg, welke later de naam “Vechters Op het Schaakbord”, afgekort VOS, zou aannemen.
Onder de bezielende leiding van Jaap bracht VOS ontelbare schaakliefhebbers voor de club voort, waaronder veel schaaktalenten. Al deze schakers werden opgeleid en getraind door Jaap. 
Doordat Jaap al enige onderwijservaring had opgebouwd als scheikundeleraar, gebruikte hij deze ervaring voor zijn schaaklessen. Omdat er op het gebied van schaaktraining weinig voor handen was, begon Jaap langzamerhand zelf schaakonderwerpen te verzamelen en uit te werken. Dit was het ontstaan van zijn modulemethode, die later werd gedigitaliseerd. Bovendien had hij ook een soort encyclopedie van zijn eigen systeem samengesteld. Een paar maanden geleden heeft IM Herman Grooten hier aandacht aan besteed op de website www.schaaksite.nl , waar hij met een mooi portret over Jaap liet zien hoe bijzonder het werk van Jaap was. Het was duidelijk dat Jaap ongelooflijk veel arbeid had verricht om dit alles voor elkaar te krijgen.

Dat Jaap veel over heeft gehad voor de schaakvereniging bleek op vele manieren. Zo werd er 15 jaar lang, van 1970 tot 1985, een groot jeugdtoernooi gehouden in “De Schakel”. Bij dit jaarlijks toernooi  berustte de organisatie volledig bij de jeugdleden: toernooivoorzitter, toernooidirecteur, toernooiwedstrijdleider, materiaalcommissaris enz., net echt! Ter voorbereiding op het toernooi nam Jaap van Doorn een week vrij (vooral de indeling in groepen vergde veel tijd) en vrijwilligers typten bij hem thuis urenlang alle lijsten die nodig waren voor het toernooi, zoals de deelnemerslijsten etc. Op een van deze toernooien zond de AVRO een verslaggeefster en er volgde een radio-uitzending. De laatste toernooien genoten landelijke bekendheid en hadden meer dan 200 deelnemers. De deelnemers kwamen zelfs uit Friesland, Limburg, Zuid-Holland. Het hoogste aantal deelnemers was 306! Na het jubileumtoernooi (1985) stopte Jaap met het organiseren van deze toernooien en bij gebrek aan een enthousiaste opvolger is het bij 15 VOStoernooien gebleven. 


Dat Jaap zelf ook goed schaakte bewees hij al in 1973 door, samen met Klooster, Heutink en Reints, de eerste SBO-beker te winnen.
In datzelfde jaar was Jaap één van de drijvende krachten achter het organiseren van een jubileumtoernooi. Dit toernooi was het begin van de inmiddels traditie geworden reeks jaarlijkse schaaktoernooien van de Schaakvereniging Hardenberg.

Door de SBO (Schaak Bond Overijssel) werd  in 1975 een ratingsysteem  voorbereid voor alle leden en Jaap nam plaats in de eerste ratingcommissie.

Jaap had het idee om een damesafdeling te starten en dat kwam er in 1975, dit was de voorloper van de recreatieschaakavond.

Hij nam het initiatief tot het oprichten van de jeugdafdelingen in Gramsbergen en in Slagharen/Schuinesloot. Hij bedacht de leuke afkortingen zoals GAS (Gramsbergen Schaak), SES (Slagharen En Schuinesloot), ESKA (Eerste SnelschaakKAmpioenschap), SAS (Salland Avond Schaak), ORKA (Open RapidKAmpioenschap) en PLAC (PLAatsingsCommissie).

 

In 1985 kocht de schaakvereniging een oud kleuterschooltje. De grond kon worden gepacht en Jaap zorgde dat er notarieel goedgekeurde statuten kwamen en dat de club in het verenigingsregister ingeschreven werd onder “Schaakvereniging Hardenberg, S.V.H.” Vanaf toen beschikte de vereniging over een eigen clubgebouw en er werd een jaar later weer een recreatieavond gestart op de dinsdagavond. Deze had een wat moeizame start met maar 4 spelers, waaronder Jaap. De ruimte werd verwarmd door middel van gaskachels en de eerste winter was het koud: men zat met de tafel vlak voor de kachel te spelen. Jaap hield vol en later kwamen er meer spelers op de dinsdagavond.

Intussen ging Jaap maar door met het opleiden van jeugdspelers en behaalde dan ook de nodige successen met deze jeugdspelers. Het was duidelijk dat door de toestroom van steeds weer nieuwe jeugdspelers, de club haar voortbestaan had te danken aan deze toestroom en dus het voortbestaan te danken had aan Jaap van Doorn.

Na 25 jaar voorzitter te zijn geweest stopte Jaap van Doorn in 1995. Hij werd meteen benoemd tot erelid van S.V. Hardenberg en tegelijkertijd roemde de SBO het vele, vaak baanbrekende, werk van Jaap voor de schaaksport en benoemde hem tot lid van verdienste van de SBO.

Als jeugdleider en trainer ging hij nog een paar jaar door, maar hij gaf aan dat hier andere mensen voor moesten komen. Hij bouwde zijn werkzaamheden af, maar bleef achter de schermen nog steeds actief ter ondersteuning. In 2000 werd als extra waardering de Pothofcup omgedoopt in de Jaap van Doorn Bokaal.

 

Jaap bleef heel betrokken bij de club. Hij legde de laatste hand aan het digitaliseren van zijn modulemethode, met als extra aanvulling een website getiteld Schaken + + (www.schakenplusplus.nl), een les- en oefenprogramma om (beter) te leren schaken
en hij voltooide zijn encyclopedie, de Schaakladder. Jaap bleef actief bij de vereniging door de verenigingsavonden op dinsdag en vrijdag te bezoeken. Zijn analyses van de gespeelde partijen gaven nog steeds blijk van een grote kennis over het schaakspel.

 

Typerend voor Jaap was dat hij zijn grote bibliotheek met schaakboeken weggaf aan de leden van de club. Dat deed hij niet zomaar, hij dacht na welk boek bij welk persoon paste en voorzag alle boeken

van naam.

 

Zijn lichamelijke conditie werd ineens snel minder en dat deed hem besluiten niet meer op de clubavonden te komen. Een besluit waarmee hij het waarschijnlijk moeilijk moet hebben gehad.

Een ernstige hersenbloeding versnelde het einde van zijn leven. Tot op het laatst heeft hij zich betrokken gevoeld met de toekomst van de club en liet hij merken dat hij blij was met de voorgenomen activiteiten van zijn geliefde schaakvereniging.

 

Als vereniging kijken wij in grote dankbaarheid terug op het leven van schaakicoon Jaap van Doorn. Hij heeft met zijn inzet en betrokkenheid een heel groot aandeel gehad in de ontwikkeling van onze club en was als inspirator van uitzonderlijke betekenis voor onze club.

We zullen hem erg missen.

 

Joan Reinders,  (ex) voorzitter Schaakvereniging Hardenberg