Vooroorlogse jaren

De vooroorlogse jaren

In "De Vechtstreek van 14 maart 1936 verschijnt een bericht dat de revanchematch tussen Euwe en Aljechin doorgang gaat vinden. Na dit bericht breekt in Hardenberg en Omstreken waarschijnlijk de schaakkoorts los want net 3 weken hierna verschijnt het volgende bericht in "De Vechtstreek van 4 april 1936:

Schaken en dammen.Eenige schakers en dammers hielden een voorlopige vergadering om te komen tot de oprichting van een schaak en damclub; de heeren ds. Warmolts te Heemse, Th. Stad te de Brink en H.A. Kremer te Hardenberg werden aangewezen als commissie van voorbereiding. De vereeniging zal uitsluitend het schaak- en damspel beoefenen en zoo veel mogelijk in ruimen kring bevorderen. Besprekingen van levensen wereldbeschouwing worden op de samenkomsten niet teogelaten (hoewel ieders principe streng worden geëerbiedigd) zoodat ieder lid van de vereeniging kan zijn.

Zoals uit bovenstaande blijkt komen eind maart/begin april 1936 enkele burgers van stad en ambt Hardenberg bij elkaar, om een schaak- en damclub op te richten. De eerste bijeenkomst vindt plaats in het belastingkantoor van de heer Kramer, Stationstraat 21. Onder hen zijn ook: R. Amsing (smid van beroep), E. Smit (hoofd van de lagere school te Heemse), Cor Pisuisse ("kwekeling" te Heemse) en Groothuismink (onderwijzer te Heemse).

[Het is mogelijk dat bij het benoemen van de commissie van voorbereiding een voorlopige kas is gemaakt om de opstart mogelijk te maken. Wij houden, met oog op het volgende bericht, in ieder geval 1936 aan als officiëel oprichtingsjaar.]

Dat de in het leven geroepen commissie van voorbereiding aan het werk is gegaan, blijkt uit het volgende bericht in "De Vechtstreek" van 5 december 1936:

Er is hier opgericht de schaakclub Hardenberg en Omstreken, met aanvankelijk 15 leden.
Het bestuur bestaat uit de heeren Schut, Voorz., A.H. Kelderman, Secr. en Th. Stad, Penningm.
De leden zullen zich voorlopig bij particulieren aan huis, 1 maal per week oefenen.
De bedoeling is , zich 1 Januari a.s. aan te sluiten bij den Nederl. Schaakbond.
Toetreding van nieuwe leden is mogelijk, ja zal zeer op prijs worden gesteld, zooals ons werd verzekerd.

Onder de mannen van het eerste uur worden genoemd: notaris Schut, A.H. Kelderman (onderwijzer aan de mulo), Thijs Stad (gemeentebode), dr. de Nooy (veearts), dr. Mooy (huisarts te Gramsbergen), Henk Vinke (handelaar in kunstmest), dr. Boom (arts) en zijn zoon, E. Smit, Cor Pissuisse, H.A. Kramer (ontvanger der rijksbelastingen), ds. C. Warmolts (Ned. Herv. predikant te Heemse, vertrekt in 1938 naar IJsselmonde), D. Roosjen (onderwijzer) en Harm Bruins.
Zoals uit het bericht blijkt vormen de drie eerstgenoemden het eerste bestuur; notaris Schut wordt de eerste voorzitter, A.H. Kelderman secretaris en Thijs Stad de penningmeester.

De schaakborden worden door enkele leden gemaakt volgens een zelf gevonden procédé. Vooral Kramer heeft zich hierbij verdienstelijk gemaakt. Notaris Schut schenkt de club 8 mooie schaakspelen, die hij speciaal in Amsterdam heeft gekocht. Als bijzonderheid wordt vermeld, dat de paarden glazen oogjes hebben.

In het begin wordt, om financiële redenen, niet in een bepaalde zaal geschaakt, maar dan eens hier en dan eens daar. Bijvoorbeeld in de Chr. Nat. School (waar de heer Roosjen onderwijzer was) of in de Bodekamer van het oude gemeentehuis (Heemse, afgebroken in 1963, zie foto). Ook wordt er wel eens gespeeld in Zaal Niezink aan De Brink

.

Oude gemeentehuis HeemseLater, toen de clubkas wat was aangegroeid, worden de clubavonden gehouden in een bovenzaaltje van restaurant Koeslag (Heemse). Met een paar onderbrekingen in de oorlog hebben we daar gespeeld tot het jaar 1971.

KoeslagDaarna wordt er gespeeld in "De Schakel" en als deze te duur wordt 1 seizoen bij café "Marktzicht" op de eerste verdieping tot de ingebruikname van ons eigen clubgebouw in 1985 (waarover later meer).
In de eerste helft van 1937 wordt er 2 keer tegen Ommen gespeeld. Deze wedstrijden worden allebei gewonnen. De thuiswedstrijd met 7½-4½, de uitwedstrijd met 9½-6½.
In 1937 wordt onze vereniging voor de eerste keer lid van de Twentsche Schaakbond. Deze bond is op 4 juli 1936 opgericht. Hardenberg speelt in de 2e klasse. Er wordt o.a. gespeeld tegen Coevorden, Ommen en Balkburg/Dedemsvaart. In dit jaar wordt een partij van de revanchmatch Euwe-Aljechin om het wereldkampioenschap in Zwolle gespeeld. De hele club gaat er met auto's heen

Op woensdag 13 oktober 1937 houdt de schaakmeester Davidson uit Amsterdam voor onze club een simultaanwedstrijd. Hij weet aan alle 18 borden te winnen. Dit knipsel komt uit "De Vechtstreek" van 16 oktober 1937.
Later in dit jaar komt Euwe simultaan spelen in Hardenberg in het jeugdlokaal van de H.V. kerk naast de Israëlitische gemeente "jodenkerk". De eerste zet wordt gedaan door burgemeester Ch. Bramer.
Van de 32 partijen verloor Euwe er één, terwijl er enkelen in remise(o.a. notaris Schut) eindigden.
[Heb dit niet kunnen vinden in "De Vechtstreek" jaargang 1937, waarschijnlijk is dit dus 1938 of 1939 geweest, moet dit nog uitzoeken]