Veertig en vijftiger jaren

De jaren veertig
 

In april 1941 wordt er een feestavond met een gongwedstrijd gehouden. Het gaat er zo luidruchtig toe, dat de heer Koeslag tot stilte moet manen. Inmiddels is G. Borger (Belastinginspecteur) penningmeester. Volgens de heer Kramer behoort Burgemeester van Oorschot ook tot de leden. [Hij komt het het kasboekje niet voor, maar misschien had hij dispensatie]
W. Vasbinder (huisarts te Gramsbergen) wordt in 1941 lid. Vasbinder is in 1933 Nederlands kampioen correspondentieschaak en zal van 1966 tot 1970 onze club als voorzitter leiden
Uit de notulen van de op 7 november 1942 in Hotel "De Ster" te Hengelo gehouden bondsvergadering blijkt dat Schaak- en Damclub Hardenberg opnieuw lid wordt van de TwentscheSchaak Bond. Hoelang we lid zijn gebleven is niet duidelijk; in de Twentsche Schaakgids van januari 1947 staat dat de Hardenbergse Schaak Club, samen met o.a. "Kijk Uit" uit Balkbrug, lid is geworden van de Twentsche Bond. Of dit vanwege een naamsverandering (als gevolg van het vertrek van de dammers) is geweest, of dat men het lidmaatschap eerder weer had opgezegd is niet bekend. Wel is bekend dat onze club sindsdien lid is gebleven. Uit bovenstaande blijkt ook dat tussen 1942 en 1947 de dammers uit de club zijn verdwenen. Ergens tussen 1941 en 1948 volgt dr. de Nooy notaris Schut op als voorzitter.
In seizoen 1947/1948 wordt dr. Vasbinder, samen met 3 anderen, kampioen van de Twentsche Bond. Een jaar later wordt hij tweede.

De jaren vijftig
 

In de naoorlogse periode komen we veel bekende namen tegen P.Schuringa (onderwijzer aan de ulo; een schaakleerling van Kramer), Veldhuysen, D.J.Makkinga (bakker), Kuivenhoven (huisarts), Santman (schoenwinkel; is enige tijd penningmeester geweest), T.Sinnema (dierenarts), Douwe Oostenbrink (kruidenier), ds. Dost (geref.predikant), de Vries (onderwijzer te Ane), J.J.Greven (tandarts), Breukelman. Dr. J.P.Nauta (van 1968-1986 voorzitter van de Sportraad) is van 1955-1960 voorzitter van onze club.
Over de aanwinst van jonge krachten schreef Kramer "Met de aankweek nieuwe schakers ging het niet zo best. We kregen een aankomend speler in G.Schutte, horlogemakerszoon uit de stad. Nog herinner ik mij een jonge Bolte uit de prutterije (Fortuinstraat), stad"
In 'de Toren' van 15 oktober 1959 wordt een oproep geplaatst waarbij schakers, die nog niet in verenigingsverband spelen, hartelijk worden uitgenodigd om een simultaan te spelen tegen de bekende Friese meester H. Kramer. Kramer is Fries kampioen en internationaal meester. De simultaan wordt op 19 oktober 1959 gehouden in café Koeslag te Heemse.
Tot 1960 behaalden De Nooy (waarvan gezegd wordt dat hij de sterkte had van een hoofdklassespeler) en Vasbinder afwisselend het kampioenschap van onze vereniging. Maar in dat jaar wordt Dik Klooster lid, verovert het kampioenschap en behoudt dat tot en met seizoen 1966/1967.