De geschiedenis van Schaakvereniging Hardenberg

Op het submenu hieronder kunt u in de geschiedenis van onze club en onze leden duiken. Voor de inhoud zijn meerdere bronnen geraadpleegd. Zo was er de brief van mede-oprichter H.A. Kramer aan Jaap van Doorn uit 1970. De heer Kramer was toen 81 en had, naar eigen zeggen, een "mobiel" geheugen. Voor 100% nauwkeurigheid kunnen we dus niet instaan. Een telefoon gesprek tussen Jaap van Doorn met Cor Pissuisse in januari 1975 heeft enkele andere feiten boven water gebracht. Tevens zijn enkele details uit de jubileum uitgave van 50 jaar SBO gehaald: Rondvlucht met Caïssa, door J.G. Blokhuis. De rest van de gegevens komen uit oude En Passants en knipselboeken die op de club liggen.