Algemeen

Schaakvereniging Hardenberg is een traditionele club met een rijke historie waar iedereen die van schaken houdt welkom is. De club is een gezonde mix van jong en oud en bestaat uit spelers van allerlei speelsterkten. Denkt u nu niet dat onze vereniging alleen maar prestatiegericht is, integendeel. Komt u gerust eens kijken en ervaar het zelf op een van onze clubavonden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! U wordt hartelijk ontvangen met een gratis kopje koffie van Huib. Klik op het fimpje voor een kijkje in het gebouw en kom meer te weten over de club.

Bestuur

Voorzitter: Peter Mijnheer 

Tel: 06-52490277   

E-mail: pmr@home.nl 

Secretaris: E. Spanjers

Tel: 06-20149480

E-mail: edgarspanjers@ziggo.nl

Penningmeester: Arie Spuij

Tel: 06-55520667   

E-mail: arie_spuij@hotmail.com

Jeugleider: Bernard van Lenthe

Tel: 06-30463630

bernard_van_lenthe@hotmail.com

Materiaal: J. Bosch

Tel: 0523-263873

E-mail: boschjan1@yahoo.com

PR: Rutger Hesselink

Tel: 0642128096

E-mail: rhesselink@gmail.com

Functionarissen

Interne competitie: Arie van Wageningen

Tel:

E-mail: spangersas@hotmail.nl

Clubverslaggever

Mark Benninga

E-mail: aulibenninga@hotmail.com

Externe Competitie: Edgar Spanjers

Tel: 06-20149480

E-mail: edgarspanjers@ziggo.nl

Contact

 

Clubgebouw 'De Pothof'

M. Azn de Ruyterstraat 2

7772 ZD Hardenberg

Tel: 0523-261776

Contactformulier

Captcha Code

Privacy Statement van de Schaakvereniging Hardenberg

 

 

1. Introductie

De Schaakvereniging Hardenberg is de beheerder van de website

nieuw.sv-hardenberg.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

 

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

 

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot

                     i.        om contact met u te kunnen opnemen;

                    ii.        om u informatie te sturen;

                   iii.        het organiseren van schaakwedstrijden;

                   iv.        het bijhouden van uitslagen en standen;

                    v.        het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.

·         het bijhouden van een ledenadministratie;

·         het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

·         het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond ("KNSB").
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de Vereniging verstuurt.

 

 

Geen commercieel gebruik

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

 

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

 

 

De geschiedenis van Schaakvereniging Hardenberg

Via dit submenu kunt u in de geschiedenis van onze club en onze leden duiken. Voor de inhoud zijn meerdere bronnen geraadpleegd. Zo was er de brief van mede-oprichter H.A. Kramer aan Jaap van Doorn uit 1970. De heer Kramer was toen 81 en had, naar eigen zeggen, een "mobiel" geheugen. Voor 100% nauwkeurigheid kunnen we dus niet instaan. Een telefoon gesprek tussen Jaap van Doorn met Cor Pissuisse in januari 1975 heeft enkele andere feiten boven water gebracht. Tevens zijn enkele details uit de jubileum uitgave van 50 jaar SBO gehaald: Rondvlucht met Caïssa, door J.G. Blokhuis. De rest van de gegevens komen uit oude En Passants en knipselboeken die op de club liggen.

 

Peter Mijnheer - Nick Maatman

Gesprek laden